TABLICE ZIELONE
NAZWA
SYMBOL
WYMIAR
UWAGI
Stojąca obrotowa
TZSO 1,7 M
1700x1000
Stojąca obrotowa
TZSO 1,4 M
1430x1000
Stojąca obrotowa
TZSO 1,2 M
1160X1000

TABLICE BIAŁE
NAZWA
SYMBOL
WYMIAR
UWAGI
Stojąca obrotowa
TBSO 1,7 M
1700X1000
Stojąca obrotowa
TBSO 1,4 M
1430x1000
Stojąca obrotowa
TBSO 1,2 M
1160X1000